Nevropsykolog Magne Olsen AS
®
 
Nevropsykolog Magne Olsen er spesialist i klinisk nevropsykologi.  
Erfaring fra nevropsykologisk utredning av ungdommer og voksne med et bredt spekter av nevrologiske og psykologiske/psykiatriske tilstander.

Tilleggsutdanning innen EMDR, hypnose, akupunktur, psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, traumebehandling, og korttidspsykoterapi.

Siste årene vært mest opptatt av nevropsykologisk utredning med tanke på kognitiv svikt, komorbitet, psykosomatikk, og atferdsendring ved AD/HD, utviklingsforstyrrelser, hodeskade, demenssykdom, personlighet, og bilkjøring.
Velkommen
Kartlegging
Hensikt
Magne Olsen
Henvisning
... erfaring & god relasjon gir endring ...
© Nevropsykolog Magne Olsen  2017
Ta kontakt
Lenker