Nevropsykolog Magne Olsen AS
®
 
HENVISNING

For å utløse refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kreves henvisning fra psykolog, lege eller annen med henvisningsrett. Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse.

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE ELLER BEHANDLING

Nevropsykolog Magne Olsen har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF. Pasienter som er under 18 år og pasienter som har frikort betaler ingen egenandel. Øvrige pasienter betaler den egenandel som er bestemt av HELFO.


Henvisning sendes til NEVROPSYKOLOG MAGNE OLSEN AS, STORGATA 12/14, 6413 MOLDE
Velkommen
Kartlegging
Hensikt
Magne Olsen
Henvisning
... erfaring & god relasjon gir endring ...
© Nevropsykolog Magne Olsen  2017
Ta kontakt
Lenker