Nevropsykolog Magne Olsen
®
 
HENVISNING

For å utløse refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kreves henvisning fra psykolog, lege eller annen med henvisningsrett. Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse.

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Nevropsykolog Magne Olsen har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF. Pasienter som er under 18 å og pasienter som har frikort betaler ingen egenandel. Øvrige pasienter betaler den egenandel som er bestemt av HELFO.

Velkommen
Kartlegging
Hensikt
Magne Olsen
Henvisning
Lenker
... erfaring & god relasjon gir endring ...
© Nevropsykolog Magne Olsen  2017